Informace a pokyny pro prvovýstupce v Labském údolí

Autor Jeník Pleticha | Datum 05.31.2012

1. Při vyplňování protokolu prvovýstupce popíše cestu alespoň takovým způsobem, jak jsou popsané cesty v průvodci. Popis musí cestu jasně identifikovat a určit její směr. V protokolu se uvádějí plná jména prvovýstupců, nejen přezdívky. Jména prvovýstupců se uvádějí v pořadí, v jakém vedli jednotlivé úseky cesty, počínaje posledním úsekem na vrchol, tedy shora dolů. Pečlivě vyplněný protokol zamezí zbytečným dohadům a usnadní práci při přípravě nového průvodce. Internetový formulář protokolu je k dispozici na webu EC v sekci OVK LP. – Správci za pečlivě vyplněné protokoly předem děkují.

2. Poslední dobou se stává, že prvovýstupce při dělání nové cesty dojistí starší cestu v bezprostřední blízkosti. Takové případy se opakují i přes důrazné předchozí upozorňování a řešení podobných problémů. Každá cesta potřebuje svůj prostor, není vhodné tlačit cesty příliš blízko vedle sebe. Správci budou nyní tyto záležitosti ještě důsledněji sledovat a razantněji řešit. (Zatím v podobných případech přikročili maximálně ke zrušení autorství nové cesty; do budoucna budou sankce tvrdší.)

3. Jelikož se objevily problémy také při dojištění starých cest se svolením původních prvovýstupců, napříště bude muset být i takové dojištění předem konzultováno se správci oblastí. Správci situaci posoudí a ověří si, kdo má právo starý prvovýstup dojistit. Předejdeme tím zbytečným problémům. (Nedávno např. při novém prvovýstupu svolil k dojištění staré cesty z roku 1977 účastník původního prvovýstupu, který však tehdy nebyl hlavní prvovýstupce.)

4. I nové prvovýstupy musejí být vedeny v dostatečné vzdálenosti od sebe a musejí mít samostatnou linii. (Pokud např. prvovýstupce osadí jednu linii stabilního jištění mezi dvě blízké spáry, nelze mluvit o dvou cestách. Takový případ se nedávno rovněž stal; obě cesty byly sloučeny do jedné.)

5. K dalším masivům s omezením prvovýstupů z důvodu nedostatku místa pro logické nové cesty patří:

Dóm – uzavřen pro prvovýstupy v prostoru mezi Pravým výlomem a Levým výlomem,

Východní roh – nebudou povoleny nové prvovýstupy ani varianty kolem cesty Velký třesk.

6. Vyzýváme prvovýstupce, aby dokončovali své projekty, zvlášť pokud jich mají větší množství. Doba hájení projektů je pouze dva roky, pak může projekt dodělat kdokoliv.

7. Nové projekty prvovýstupci nahlašují přímo správci Pravého břehu Pavlu Černému (mail: spider@sendme.cz) a správci Levého břehu Janu Pletichovi (mail: jenik.pleticha@email.cz). Následně jsou projekty zveřejněné v seznamu na EC. Nestačí nahlásit projekty pouze v komentáři na webu EC. Zvláště to zdůrazňujeme u skalních objektů, kde jsou prvovýstupy jen na povolení správců Pravého a Levého břehu – viz jejich seznam na webu EC v sekci OVK LP.

Správce Pravého břehu Pavel Černý
Správce Levého břehu Jan PletichaSorry, comments for this entry are closed at this time.