Jeník Pleticha poprvé vedl OVK Labské pískovce

Autor ranpa | Datum 01.17.2010

„Ordnung muss sein!“ Nikdo to nevyslovil, ale toto heslo provázelo celé jednání Oblastní vrcholové komise Labské pískovce, konané dne 16.1.2010 v Dolním Žlebu v restauraci U Kosti.

 

Zaplněný Vladislavský sál v restauraci U Kosti

Historická chvíle, kdy v čele stolu stanul nově jmenovaný předseda Jan Pleticha. Jeníka nemusíme na EC dlouze představovat, obzvláště, když rozhovor s ním přineslo tento měsíc opravdu poslední CAO news. Stejně tak dramatické události, předcházející předvánočnímu jmenování Jeníka předsedou OVK jsou pravidelným čtenářům euroclimbing.com dobře známy.

Na přání čtenářů konečně přinášíme nezávadnou fotku Jeníka Pletichy, předsedy OVK Labské pískovce

 Zpět k Cimrmanovu heslu. V sále hrobové (jakože posvátné) ticho.  Evidentně připravený předseda nedal přednesením jasných návrhů prostor ke spekulacím a bezbřehým diskusím. Klidu v sále jistě přispělo i zajištění předchozí informovanosti členů OVK o probíraných bodech. Z těch podstatných stojí za to uvést především ustanovení akceptovatelného omezení výšky nových masivů a věží, které má souvislost s pohledem ochrany přírody, dále jasná pravidla pro ohlašování prvovýstupů a v neposlední řadě zamezení svévolného dojišťování a rušení cest.

Jeník Pleticha názorně ukazuje extrémní vzdálenosti navrtáváku od zatloukaného kruhu. Ani šedesát, ani čyřicet, vzdálenost by měla být maximálně 30 cm.

Po krátké oficiální diskusi se stalo něco, co se mohlo vymykat nastolenému řádu a pořádku. Rozdělování materiálu mezi správce oblastí připomínalo oblíbené vosy na pívu. Přes to se kruhy, borháky, slaňáky, dobíráky, knížky, plechovky, vrtačky a flexa dostali přesně tam kam měly a zároveň se podařilo vše náležitě zaevidovat. Neuvěřitelné.

Předávání vrtačky správcům Jetřichovic a Tokáně, Karlu Hofmanovi  a Aleši Kohákovi (s nástrojem)

Akuflexa putuje do Bělé. Do manuálu netrpělivě ponořený David Peterka, zastupující jediného nepřítomného člena OVK Jana Pacinu.

Hemžení již nemohlo skončit jinak než rychlým jednomyslným schválením oficiálního zápisu a přechodem k volné diskusi. Předseda dopil poslední kolu a vrhl se na půlitr. Nebyl sám a volná diskuse přešla ve volnou zábavu standardních kvalit. Hospodu v neznámý čas povinně uzavíral předseda OVK Labské pískovce a tradičně autor článku.

 

Labák diskutuje s venkovem: Pavel Pavouk Černý a Pavel Buky Henke v popředí, Pavel Pájka Rýva a Pavel Kýsa Bechyně vpravo v pozadí (pro úplnost – fotil a popsal pochopitelně též Pavel).

Dovolujeme si proto upozornit, že objektivita výše uvedeného je zcela vyloučena a i úplnost a pravdivost informací pochopitelně nemůže být jakkoliv zaručena. Doporučujeme proto věnovat pozornost dále uvedenému zápisu, který euroclimbing.com exkluzivně přináší jako první.

Jarda Uher a Eda Puncman. V tombole vyhráli knížky a radost z toho měli nemalou.

 

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ OVK LP DNE 16.1.2010 RESTAURACE U KOSTI DOLNÍ ŽLEB

Přítomní členové správci a členové OVK Labské pískovce: Jan Pleticha, Pavel Černý, David Peterka (pověřený zástupce Jana Paciny), Vlastimil Peroutka, Jiří Chaloupka, Karel Hofman,  Aleš Kohák, Eda Puncman, Pavel Henke a Pavel Bechyně

lezecká veřejnost: Jiří Chára, Pavel Randák, Michaela Randáková, Feigl Stanislav, Zdeněk Kropáček, Jaroslav Uher, Jaroslav Kukla, Petr Laštovička ml., Tomáš Bardas

Představení správců a členů nového OVK Labské pískovce podle oblastí
Předseda OVK Labské pískovce: Jan Pleticha
členové a správci OVK Labské pískovce:
Labské údolí: Pravý břeh: Pavel Černý
                       Levý břeh: Jan Pleticha
Bělá: Jan Pacina
Hřensko, Vřesová dolina: Vlastimil Peroutka
Jetřichovice: Karel Hofman
Tokán: Aleš Kohák
Kyjovské údolí, Brtníky: Jiří Chaloupka
Srbská Kamenice, Všemily: Pavel Henke
Vysoká Lípa: Eda Puncman
Mařeničky: Pavel Bechyně

Nové OVK Labské pískovce podporují a komunikují: HO TJ Doprava, SK Děčín, HO Boletice nad Labem, HO Dolní Žleb, HK Sokol Bělá, CAO Děčín, HOKET, ROT SPORT, HO Labská stráň
 
1. Jan Pleticha seznámil přítomné s novým složením OVK LP. Představil jednotlivé správce skalních oblastí. Schůze OVK LP se budou konat 2 x do roka, pouze v případě potřeby vícekrát.
Návrh byl schválen 100%
 
2. Výškové limity byli navrženy pro LP: nové masivy minimálně 10 m, u věží minimálně 5 m z náhorní strany. Platí pro všechny oblasti OVK Labské pískovce.
Návrh byl schválen 100%
      
3. Evidence nových cest pouze formou protokolů. Prvovýstupce musí nové cesty nahlásit nejpozději do konce roku, ve kterém byl prvovýstup proveden, jinak ztratí autorství. U oblastí Národního parku České Švýcarsko (Hřensko, Vřesová dolina, Jetřichovice, Tokáň, Kyjovské údolí, Brtníky, Všemily, Srbská Kamenice, Vysoká Lípa) je ohlašovací povinnost před prvovýstupem správci oblasti, který dá prvovýstupci potvrzení na žádost Národního parku. V oblastech Bělá, Mařeničky, Labské údolí Pravý a Levý břeh nemusí být prvovýstupy předem ohlašovány.
Správce oblasti může dojistit cestu pouze se souhlasem prvovýstupce nebo při porušení zásadního přírodního jištění, který použil prvovýstupce. Správce oblasti jinak nemůže dojistit cestu, pokud to prvovýstupce nedovolil nebo nemůže.
Výměny stabilního jištění a vrcholových knížek jen se souhlasem správce oblasti. Rušení cest výhradně se souhlasem příslušného správce oblasti.
Návrh byl 100 % schválen

4. Pokud prvovýstupce použije nevhodné stabilní jištění, správce oblasti mu dá lhůtu nejméně dva měsíce na výměnu vhodného jištění. Pokud tak prvovýstupce neučiní, správce oblasti má právo zrušit autorství a dojistit.
Návrh byl 100 % schválen
   
5. Při osazování stabilního jištění musí být dodržena vzdálenost od navrtáváku dle stávajících platných pravidel. Maximální vzdálenost je 30 cm. V případě nedodržení budou cesty zrušeny!
Návrh schválen 100%
 
6. Oblast Mařeničky. Nová oblast spadající pod správu OVK LP. Oblast představil Pavel Bechyně. Možnost stažení průvodce z webu: prvovystup.eu

7. J. Pleticha podal informaci o zahájení jednání s NPČŠ.
 
8. Materiál na výměnu. Přítomní byli seznámeni s předáním materiálu od bývalého vedení OVK LP. Materiál předán dle seznamu jednotlivým správcům. Seznam je uložen v dokumentaci OVK LP.
 
9.Dotazy. Z.Kropáček: sporné hranice mezi jednotlivými oblastmi (Tokán x Jetřichovice, Hřensko x V. Lípa, atd.). Bude řešeno jednotlivými správci zatím používán dle průvodce A. Kittlera. Do konce května 2010 bude nastaveno.

E. Pucmann: Minimální hranice mezi cestami. Je stanovena dle současných pravidel 3 m jak u cest na masivy tak věže.
Schváleno 100%
 
Originál zápisu je uložen a podepsám u předsedy OVK LP J. Pletichy.

Pro vytrvalé malé velké odhalení: Jiří Houba Chára. Proč, co a kam píše? Celou dobu se tvářil jako Jeníkova sekretářka, ale kdo ví…


 1. Komentáře: 10 - “Jeník Pleticha poprvé vedl OVK Labské pískovce”

 2. Houba | 18.01.2010 - 06:55:21 | Reagovat

  Dobře ty! :o)

 3. Papouš | 18.01.2010 - 09:21:42 | Reagovat

  Jen dvě poznámky:
  1) 10 metrů je OK – pod 10 metrů je to boulder, nad 10 m cesta :-)
  2) 30 cm od navrtáváku – no, mám za to,že jištění by se mělo hlavně dobře cvakat, být v kompaktním materiálu a když už někdo spadne, mělo by ho bezpečně chytit. Jestli je 30, 40 nebo 50 cm od navrtáváku, je celkem buřt.

 4. Miki | 18.01.2010 - 10:08:19 | Reagovat

  Ad. nezávadná fotka s Coca Colou – koukám Ranpo a Jeníku, že EC čtenářům splníte každé přání :-DDD. I když mě se stejně líbila víc fotka s půllitrem desetistupňového moku, ta byla víc user-friendly :-D

 5. Ranpa | 18.01.2010 - 10:15:33 | Reagovat

  to Papouš:
  add 1) a minimálně 5 metrů věž? dost šibeniční, na jaře vyrážím za barák s krumpáčem…
  add 2) souhlas určitě, ale nějak důstojně se to napsat muselo

 6. Miki | 18.01.2010 - 10:27:32 | Reagovat

  2Ranpa: Očekával jsem, že se ty výškové limity masivů zruší úplně. Proč se tak nestalo, nevíš více?

 7. Ranpa | 18.01.2010 - 10:33:26 | Reagovat

  2Miki: jak je uvedeno v zápise, má to souvislost výhradně s ochranou přírody, která by alespoň nějaký limit chtěla. jestli to je málo nebo moc mj. ukážou jednání, na které se Jeník chystá (též v zápise)

 8. Josef Novotný | 18.01.2010 - 11:43:14 | Reagovat

  Uniká mi pointa výškových limitů u lezeckých objektů, nemá v tom hokej ochrana přírody stejně jako já? Napadá mě, že jde pouze o limit pro osazování fixního jištění a ne pro pohyb na objektech. Vždyť pravidla lezení v čl.5, odst.1 znají pro bouldering lezecké objekty i menší než 5 m.
  Z hlediska ochrany přírody by mě spíš zajímalo, jestli povinnost evidovat objekty a prvovýstupy, údržba a značení přístupových cest a možnost uzavírání oblastí pro prvovýstupy se pro správce skal vztahují i na bouldering a jestli je zajištěno, aby bouldrové oblasti nebyly bezprizorné mimo obvody lezeckých oblastí. Tedy aby se pravidla vztahovala na bouldering v plné nebo žádné palbě.

 9. David Peterka | 18.01.2010 - 12:36:48 | Reagovat

  Myslím že po dlouhé 3 leté pouze mělo zase jednou hlavu a patu a doufám že se i nadále bude normálně lézt a to jak klasici tak sportáci :) Jen Chára mě teda nas… páč si myslí že demogracie je nepsat CAO ! :) což mu bylo teda více lezci jasně vytknuto :)
  David

 10. Ranpa | 18.01.2010 - 13:43:40 | Reagovat

  to Josef: k tomuhle ještě jedna poznámka: v sobotu se též probíralo, i když do zápisu nevím proč nedostalo, že každá cesta na masiv by měla být ukončena slaňákem (aby se nedolézalo na vršky – zájem OP). Potom tedy co cesta, to nějaké železo a proto možnost (potřeba?) omezení. O bouldry tady asi zatím nejde, ty budou jinou otázkou (mg, šipky…)

  jinak věřím, že se nám tu časem k otázkám Jeník vyjádří

 11. Jeník Pleticha | 18.01.2010 - 16:52:22 | Reagovat

  Před vrcholovkou byly body jednání předjednány oddíly a správci oblastí. Na vrcholovce byly body schváleny správci i lezeckou veřejností. Určité body potřebujem kvůli jednání s OP a NPČŠ. Víc nemám, co bych k tomu dodal.

  Masívy, které budou udělány bez stabilního jištění a otázka ukončení prvovýstupů na těchto masívech bude ještě konzultována s lezci, oddíly, prvovýstupci, OP a NPČS a projednaná na příští vrcholovce.

Post a Comment

Buď emailem informován na velké slevové akce a výprodeje zboží horolezeckého obchodu:

ECstore.cz

Zde vyplňte Váš email pro odběr akčních nabídek: