Poezie vrcholových knih Vol. 10 – Severní Tyršova věž (Labské údolí)

Autor EuroClimbing.com | Datum 06.11.2009

ec_vkVrcholová kniha ze Severní Tyršovy věže v Labském údolí (pravý břeh). Kniha je archivovaná mezi roky 1974-1982.

Severní Tyršova věž

a. Stará cesta II. Ze strže krátce do komína mezi masívem a předskalím, průchod na údolní stranu a vlevo na předskalí. Spárou uprostřed náhorní stěny (nebo vpravo či vlevo stěnou) na vrchol.

b. Jihovýchodní hrana II. St.c. na předskalí a JV hranou.

c. Nová jižní cesta IV. 25.4.1982, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková. Ze strže do sedla pod J vrcholem, JV hranou nebo vlevo stěnou na předvrchol a překrokem na vrchol.

d. Zapomenutá spára VI. 24.5.1970, Milan Přibyl, K.Blažek, E.Puncman, J.Přibyl. Z komína mezi věžemi spárou v J stěně, nahoře komínem na předskalí a JV hranou na vrchol.

d1. Varianta II. 6.5.1988, Zdeněk Kropáček, D.Kropáčková. Asi 7m vpravo od nástupu Zapomenuté spáry stěnou pod přepadlý blok a traverz v komíně doleva do spáry.

e. Expres VIIIb. 3.5.1982, Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl. Ze strže mezi Jižní a Severní věží spárou ke kruhu a stěnou přímo na vrchol.

f. Vyhlídková hrana VI. 3.6.1966, Jaroslav Uher, J.Hozák, K.Štěpka. Z údolní strany komínem mezi věžemi do strže, pak traverz po římse vlevo na hranu a tou (kruh) na vrchol.

f1. Varianta VI. 27.9.1975, Helmut Paul, D.Fahr. Vlevo od komína spárou, koutem a opět spárou k traverzu.

g. Zkratka VII. 21.6.1979, Jaroslav Houser, Z.Kropáček. Jako Varianta Vyhlídkové spáry spárou k převisu, nad ním stěnou doleva ke spáře a tou na balkón. Stěnou (kruh), spárou a opět stěnou na konec traverzu.

h. Antigravitační komplex VII. 16.4.1967, Rudolf Zabilka, V.Širl. Nevýraznou JZ hranou asi 10 m vzhůru, šikmo vpravo stěnou k hodinám a koutem pod střechovitý převis k 1.kruhu. Ručkováním vlevo a převislou stěnou šikmo vlevo do spáry. Tou pod druhý převi s ke 2.kruhu a spárou.

i. Bez komplexů RP VIIIa. 22.8.1992, Petr Laštovička ml., F.Hochwalder. Tupou hranou přes borhák a 2 kruhy ke 2.kruhu B-komplexu.

j. Komplexní řešení RP IXb. 18.9.1999, Petr Laštovička ml. (jištěn zdola). Cestou Bez komplexů ke 2.kruhu B-komplexu. Tím do cesty Antigravitační komplex. Přímo stěnou k borháku a doprava pod převis. Přes převis k římse (borhák) a stěnou na vrchol.

k. B-komplex VIIc. 20.4.1979, Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl, J.Joščík. Asi 10m vpravo od Sonáty vertikálního života stěnou a žebrem k 1.kruhu. Šikmo doleva trhlinou přes převis, spárou na římsu a doprava ke 2.kruhu. Nyní buď mírně vpravo nebo vlevo s těnkou k převisu a spárou ke 2.kruhu Antigravitačního komplexu. Tím na vrchol.

k1. Varianta pro Petru VIIIa. 19.5.1996, Jan Matějček, P.Maniková. Jako B-komplex ke 2.kruhu. Mírně vlevo spárou pod převis a stěnou do díry. Traverz vpravo do Antigravitačního komplexu.

l. Zuzana VIIIc, RP IXa. 10.7.1999, Jindřich Švihnos, Vladislav Nehasil. Vlevo od cesty B-komplex stěnou přes 3 kruhy do trhlinky a tou pod převis (4.kruh). Přes převis a stěnou přes 4 kruhy na vrchol.

m. Sonáta vertikálního života VIIb. 20.8.1967, Rudolf Zabilka, V.Širl, Z.Hubka. Vpravo v údolní stěně (postavením) do spáry a tou k 1.kruhu. Levou spárou na plošinu (2.kruh) a koutem přes převis. Traverz vpravo do spáry cesty Antigravitační komplex a tou na vrchol.

m1. Varianta (Sonáta nevolníka) VIIc. 6.8.1972, Jaroslav Houser, Z.Hubka. Od 2.kruhu koutem k volným blokům, šikmo vlevo do spáry a tou ke 3.kruhu. Spárou a stěnou šikmo vpravo.

n. Akustická cesta VIIIb. 27.8.1980, Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl. Tupou hranou vlevo od Sonáty vertikálního života vzhůru a stěnou přes 1.kruh ke 2.kruhu. Vlevo za hranu a přes 3.kruh ke 4.kruhu. Doprava do spáry Sonáty vertikálního života, tou a S onátou nevolníka na vrchol.

n1. Břichobol IX. 19.8.2002, Pavel Bechyně x Pavel Henke. Trhlinou vlevo od ”Akustické cesty” přes 1.BH ke 3. a 4.kruhu ”Akustické cesty”. Přímo stěnou přes 2.BH, vlevo do spárky a stěnou ke kruhu cesty ”Kondiciogram”. Vpravo spárou do cesty ”Sonáta nevolníka” a tou na vrchol.

n1. Americká varianta VIIIb. 21.9.1982, Mark Wilford s druhy. Od 2.kruhu Akustické cesty přímo do spáry Sonáty vertikálního života.

o. Kondiciogram VIIIc. 17.6.1980, Zdeněk Weingartl, Pavel Weingartl. Jako Sedření kůže asi 5m, traverz doprava za hranu a podél ní (1.kruh a 2.kruh) k děrám (3.kruh). Vpravo hranou (4.kruh) na plošinu a hranou ke 3.kruhu Sonáty nevolníka. Tou na vrchol.

p.  Sedření kůže VIIc. 5.6.1966, Rudolf Zabilka, B.Peschke, V.Kňava. Koutem v údolní stěně pod střechovitý převis a vpravo k 1.kruhu. Spárou na její konec a vpravo na balkón ke 2.kruhu. Sokolíkem a spárou ke 3.kruhu a stěnou na vrchol.

q. Křižovatka osudů VIIIc. 19.6.1993, Petr Laštovička ml., F.Hochwalder. Od 2.kruhu Edity doprava a stěnou přes 3 kruhy, traverz doprava a stěnou za hranu (kruh) na vrchol.

r. Edita VIIc. 3.7.1976, Karel Bělina, Z.Hubka. Úplně vlevo v údolní stěně komínem a traverz k 1.kruhu. Spárou a doprava ke 2.kruhu. Trhlinou a sokolíkem (3.kruh) a hranou ke 4.kruhu. Převislou hranou k 5.kruhu. Doprava a spárou na polici, výše stěnou na vrchol.

s. Obušek VII. 9.5.1978, Karel Bělina, F.Žid. Úplně vlevo v údolní stěně přes bloky pod střechovitý převis a doprava k 1.kruhu. Komínem pod další velký převis (2.kruh), převisem do komína a tím na konec, pak stěnou na vrchol.

t. Severovýchodní cesta IV. 30.7.1966, Rudolf Zabilka, J.Bílek. St.c. na předskalí, traverz vpravo kolem V hrany a stěnou.

Digitální arhivace vrcholových knih probíhá právě na webu EuroClimbing.com. Pokud máte ofocenou vrcholovou knihu, pošlete ji nám prosím na email euroclimbing@euroclimbing.com

Vrcholové knihy na EC naleznete po kliknutí na kategorii “vrcholové knihyPost a Comment

Buď emailem informován na velké slevové akce a výprodeje zboží horolezeckého obchodu:

ECstore.cz

Zde vyplňte Váš email pro odběr akčních nabídek: