Omezení prvovýstupů v Labském údolí – nové informace pro prvovýstupce

Autor Jeník Pleticha | Datum 06.04.2012

Upřesňujeme, kde nebudou povoleny prvovýstupy na Levém břehu pro masív Dom a Východní roh, z důvodu zachování stavajících cest. Neplatí to pro celý masív, jen pro určité místo.

Dále jen připomínáme, že pokud je skalní objekt na povolení, správci se nesmějí zúčastnit nového prvovýstupu právě proto, že na povolených skalních objektech nové prvovýstupy povolují. Pokud se stane, že nepovolí nový směr prvovýstupu, nepovolí to pak už nikomu dalšímu a ihned se oznámí, kde nebyl prvovýstup povolen. Vše bude následně zapsáno v seznamu na povolení skalních objektů na Pravém a Levém břehu v Labském údolí.

PRAVÝ BŘEH:

Povinnost předem oznámit nový prvovýstup správci oblasti (Pavel Černý) na tyto objekty:

Majdalena, Titanik, Hektor, Velká Bašta, Malá Bašta, Želva, Vezír, Duhová věž, Strážce Dolního Žlebu, Karlova stěna, Tyršovy věže, Růžová věž, Admirál, Kormidelník, Minaret, Planeta, Rolling Stone, Skřín, Pražská stěna, Duhová stěna.

Zakázané prvovýstupy na věže a masívy:
Vojtěch, Prezident, Trůn, Zrcadlo, Růžová palice

LEVÝ BŘEH

Povinnost předem oznámit nový prvovýstup správci oblasti (Jan Pleticha) na tyto objekty:

Barokní stěna, Hřebenová jehla, Citadela, Ústecká věž, Kyklop, Východní roh, Rybářská bašta, Žlutá stěna žlebská, Protěžova věž, Gilotina, Indiánka (Jubilejní věž), Otec, Dom, Rumunská stěna, Malý Dábel, Černý Petr, Dáblova stěna, Siera Madre, Totem, Blueberry Hill, Jánošík.

Zakazané prvovýstupy na věže a masívy: Smolař, Monolit, Labská panna, Tvář, Jeptiška, Tvář, Žlebská jehla.

U uzavřených masívů a věží se dodělají rozdělané projekty. Pokud prvovýstupce poruší zákaz, budou další prvovýstupy zrušeny.

K dalším masívům s omezením prvovýstupů z důvodu nedostatku místa pro logické nové cesty patří:

  • Dóm – uzavřen pro prvovýstupy v prostoru mezi Pravým výlomem a Levým výlomem,
  • Východní roh – nebudou povoleny nové prvovýstupy ani varianty kolem cesty Velký třesk.

Správci Labského údolí Pravého a Levého břehu, Pavel Černý a Jan Pleticha


Neue Informationen für Erstbegeher am rechten und linken Ufer im Elbtal.

Wir ergänzen, dass die Erstbegehungen auf Massive Dóm (Dom) und Východní roh (Ostecke) am linken Ufer im Elbtal nicht genehmigt werden. Das aus Gründen des Bewahrung der dort schon bestehenden Wegen. Das gilt nicht für das ganze Massiv.

Weiter erinnern wir nur, dass wenn ein Felsobjekt anmeldepflichtig ist, kann der Verwalter nicht an einer Erstbegehung teilnehmen, weil er eigentlich die Erstbeghungen genehmigt. Falls es passiert, dass das Projekt nicht genehmigt wird, wird der Verwalter des Gebietes das Projekt dann niemandem anderen genehmigen und macht gleichzeitig bekannt, wo die Erstbeghung nicht genehmigt wurde. Alles wird dann in der Liste der anmeldepflichtigen Objekten am rechten und linken Ufer im Internet veröffentlicht.

Rechtes Ufer:

Auf diese Objekte muss der Erstbegeher die Projekte vorher dem Verwalter des Gebietes, Pavel Černý, anmelden:

Majdalena, Titanik, Hektor, Velká Bašta, Malá Bašta, Želva, Vezír, Duhová věž Strážce Dolního Žlebu, Karlova stěna, Tyršovy věže, Růžová věž, Admirál, Kormidelník, Minaret, Planeta, Rolling Stone, Skřín, Pražská stěna, Duhová stěna.

Gesperrte Massive und Gipfel für Erstbeghungen:

Vojtěch, Prezident, Trůn, Zrcadlo, Růžová palice

Linkes Ufer:
Auf diese Objekte muss der Erstbegeher die Projekte vorher dem Verwalter des Gebietes, Jan Pleticha, anmelden:

Barokní stěna, Hřebenová jehla, Citadela, Ústecká věž, Kyklop, Východní roh, Rybářská bašta, Žlutá stěna žlebská, Protěžova věž, Gilotina, Indiánka (Jubilejní věž), Otec, Dom, Rumunská stěna, Malý Dábel, Černý Petr, Ďáblova stěna, Sierra Madre, Totem, Blueberry Hill, Jánošík.

Gesperrte Massive und Gipfel für Erstbeghungen:

Smolař, Monolit, Labská panna, Tvář, Jeptiška, Tvář, Žlebská jehla

Bei gesperrten Massiven und Gipfeln werden die Projekte fertig gemacht. Falls der Erstbegeher den Verbot bricht, werden weitere Erstbegehungen abgesagt.

Zu Massiven mit beschränkten Möglichkeiten für Erstbegehungen aus Gründen der Mangel an logischen Linien gehören: Dom – gesperrt für Erstbegehungen nur im Raum zwischen Pravý výlom und Levý výlom Ostecke – in der Gegend vom Weg Velký třesk (Urknall) werden keine neue Erstbegehungen und Varianten genehmigt.

Die Liste der Massive und Gipfel im Internet auf Euroclimbing.com wird
aktualisiert.
Post a Comment

Buď emailem informován na velké slevové akce a výprodeje zboží horolezeckého obchodu:

ECstore.cz

Zde vyplňte Váš email pro odběr akčních nabídek: