Výzva OVK Labské pískovce

Autor Jeník Pleticha | Datum 06.28.2011

V oblasti Hřensko, která se nachází v NPČŠ, na věž Pevnost zatím neznámý prvovýstupce rozdělal tři prvovýstupy vlevo od cesty Eiger bez povolení správce oblasti Hřenska a vedení NPČŠ.

Všechny tři projekty jsou pozastaveny a není nikomu dovoleno dále pokračovat v uvedených projektech.

Pokud někdo bude mít informaci nebo nejlépe přimo zná prvovýstupce, tak ať se ozve předsedovi OVK Labské pískovce Janu Pletichovi (mail: jenik.pleticha@email.cz) nebo předsedovi lezecké sekce SBB Robertu Leistnerovi (mail: robert.leistner@gmx.de). Tento problém řešíme společně s SBB.

Předseda OVK Labské pískovce
Jan Pleticha

 

 Aufforderung der Gipfelkommission Labské pískovce

Im Gebiet Hřensko, das sich im Nationalpark Böhmische Schweiz befindet, hat bisher ein unbekannter Erstbegeher ohne Genehmigung des Verwalters des Regions Hrensko und der Leitung des Nationalparks Böhmische Schweiz drei Erstbegehungen auf dem Turm “Beckstein”, links vom Weg Eiger, angemacht.

Alle drei Projekte sind ausgesetzt worden und niemandem wird erlaubt weiter in den gennanten Projekten fortzusetzen.

Fals jemand eine Information hat oder am besten direkt den Erstbegeher kennt, dann soll er sich dem Vorstand der regionalen Gipfelkommission Labské pískovce Jan Pleticha (E-Mail: jenik.pleticha@email.cz) oder dem Vorstand der Klettersektion SBB Robert Leistner (E-Mail: robert.leistner@gmx.de) melden. Dieses Problem wird gemeinsam mit SBB gelöst.

Vorstand der Gipfelkommission Labské pískovce
Jan Pleticha


  1. Komentáře: 2 - “Výzva OVK Labské pískovce”

  2. element | 06.07.2011 - 07:15:50 | Reagovat

    fakt pěkná stěna, sice tam má nějaké více zvětralé místo (obnažená skála v dolních partiích stěny, jinak to vypadá pevně), výška?50m?60m? v průvodci není.

  3. Jeník Pleticha | 06.07.2011 - 21:56:34 | Reagovat

    Je to věž Pevnost a má odhadem 40 m.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.