OVK Labské pískovce v roce 2010

Autor Jeník Pleticha | Datum 01.12.2011

Informace o činnosti OVK Labské pískovce v roce 2010.

1. Dne 16.1.2010 se konala schůze Vrcholové komise v Dolním Žlebu. Zápis z jednání je k nahlédnutí na EC (EuroClimbing.com), ve složce OVK LP a dále na SO ČHS.

2. V únoru byla navázána úzká spolupráce s NPČŠ. V průběhu roku pak proběhlo několik pracovních setkání s p. Bendou, p. Holešnickou a p. Sojkou a jedna terénní obhlídka v oblasti Hřenska se strážcem NPČŠ p. Níčem. Spolupráce s NPČŠ je velmi dobrá, což je pro lezeckou činnost v oblastech NPČŠ jistě pozitivní zpráva.

3. S CHKO Labské pískovce se po vzájemném vyjasnění pohledů a názorů na problematiku lezecké činnosti spolupráce vyvíjí rovněž dobře, což se projevilo například při vyjednávání výjimek při neočekávaném vyhlášení NPR v Labském údolí na Pravém břehu (viz bod č. 7). Tato spolupráce vypadá dobře i z pohledu do budoucna.

4. Proběhla série jednání se sanační firmou, která provádí sanační práce na Levém břehu v Labském údolí. Dík patří hlavně p. Štablovi, který umožnil a vyjednal u investora ČD, že můžeme průběžně připomínkovat projekt sanací skal a zamýšlené práce ve snaze maximální záchrany stávajících lezeckých cest. Díky tomu se například nebude bourat věž Žlebská jehla (dojde pouze k podezdění a lezecké cesty nebudou pracemi zasaženy) nebo na Žluté stěně Žlebské nedojde k zamýšlenému vylévání spár betonem, což dle projektu opravdu hrozilo, ale po našem zásahu se na této stěně nic dělat nebude. Sanační práce budou probíhat až do roku 2012. Díky vstřícnému jednání se sanační firmou a investorem ČD máme záruku, že nedojde během těchto prací k zásahu do lezeckých objektů a cest.

5. Po několika jednáních s německým SBB se vzájemná komunikace a spolupráce se saskými lezci velice zlepšila. V budoucnu se tak jistě vyhneme zbytečným problémům a nedorozuměním, což je dle našeho názoru jediná správná cesta. Chci poděkovat Františkovi Plhoňovi, který mi neúnavně překládal texty a informace pro SBB a tlumočil při setkáních se saskými lezci a představiteli SBB.

6. Také s polskými lezci, kteří jezdí pravidelně do Labáku, už není žádný problém. Navázal jsem komunikaci přímo s nimi a pravidelně je informuji o pravidlech lezení v Labském údolí. V tomto případě je výhoda, že rozumí česky a pár lezců znám osobně z dřívějška.

7. V červnu 2010 se pro většinu lezců zcela neočekávaně vyhlásila NPR na Pravém břehu v Labském údolí. Po několika jednáních, kterých se zúčastnili vedení ČHS, Pavel Černý a já, se podařilo poměrně rychle vyjednat přijatelné podmínky pro lezeckou činnost na Pravém břehu, a také se zřetelně se vyjasnily mantinely pro vzájemnou spolupráci mezi CHKO LP a OVK LP.

8. V průběhu roku došlo postupně k dohodě na podmínkách pro založení archívu OVK LP, zejména pro vrcholové knížky a další archiválie. Kompletní podmínky byly opět zveřejněny na stránkách EuroClimbing.com. Bylo ofoceno cca 150 vrcholových knížek, za což můžeme poděkovat J. Uhrovi a J. Chárovi. Zdeněk Kropáček pak přispěl krásnými články o historii lezení z pohledu labských lezců.

9. Chci na tomto místě velice poděkovat představitelům serveru EuroClimbing.com, že nám soustavně pomáhají s informovaností lezců, která je díky jim na veliké úrovni.

10. Souhrn všech prací při výměnách lezeckých zařízeních (kruhy, BH, vrcholové knížky, slaňáky..) a údržbě skal správci OVK LP, je uveden v odkazu „OVK LP“ v horním menu na EC. Chci poděkovat všem, co se na údržbě skal a výměnách jištění podíleli.

11. Nahlašování prvovýstupů za rok 2010 se výrazně zlepšilo díky rozumnému přístupu všech prvovýstupců, za což jim opravdu děkuji. Výrazně nám to pomáhá s evidencí cest v oblastech OVK LP a to je jistě zájmem nás všech. Veškeré prvovýstupy jsou uvedeny na EC a SO ČHS.

12. Ke konci loňského roku byla rovněž dohodnuta spolupráce se Zdeňkem Strnadem z SO ČHS a hlavně byly k oboustranné spokojenosti upřesněny podrobné podmínky vzájemného fungování.

13. Dne 20.11.2010 byla ve Žlebu další schůze vrcholové komise. Zápis z jednání je v odkazu OVK LP na EC a na SO ČHS.

14. Co se zatím nepodařilo dotáhnout do zdárného konce, je zmapování hranic oblastí OVK LP. Prostě jsme přes veškerou snahu nesehnali dobré mapy na zakreslení těchto hranic. Veškeré podklady ale mají Z.Kropáček, P.Henke a P.Bechyně připraveny, takže zbývá jen sehnat kvalitní mapy labských uzemí.

15. Zatím se také nezjistilo, kdo neoprávněně bez projednání s OVK LP odstranil dva kruhy na Duhové věži, ale pevně věřím, že se to nakonec stejně dovíme. Znovu tedy důrazně upozorňuji, že nikdo nebude bez jednání s OVK LP žádné jištění u prvovýstupů vytloukat!! Pokud se vyskytne jakýkoliv problém, lze vše vyřešit osobním jednáním, nikoliv planými diskusemi na lezeckých webech nebo na samostatných akcích. Tato setkání a vzájemné dohody na dalším postupu už proběhly například ve Žlebu nebo v Bělé a rozhodně k oboustranné spokojenosti zúčastněných.

16. Za celý minulý rok 2010 byla zrušena jediná cesta v oblastech působnosti OVK LP, a to na Levém břehu v Labském údolí. Jednalo se o cestu od prvovýstupce Lukáše Čermáka, který opakovaně osazuje špatné jištění, přestože na to byl již opakovaně důrazně upozorňován! Nejhorší na tom je, že se nejedná pouze o tuto jednu jedinou cestu a jedinou oblast, ale podobné informace přicházejí i z dalších oblastí ČR. Od správců ostatních oblastí mimo naší VK vím, že s tímto lezcem jsou věčné problémy minimálně dva roky. Proto budeme všichni správci v tomto případě hodně důslední a hlavně neústupní. A pokud svůj přístup k dělaní prvovýstupů nezmění, bude prvním lezcem, kterému se zakáží dělat prvovýstupy ve všech oblastech OVK LP z důvodu bezpečnosti lezců. Podrobnosti najdete na EC v přehledu nových cest z Labáku.

17. Chci poděkovat ornitoložce Soně Tomkové za spolupráci a články o dravcích.

Na závěr bych chtěl ještě jednou poděkovat všem správcům oblastí OVK LP, ale i lidem, kteří nám s naší činností dobrovolně a bez nároku na odměnu pomáhají. Bez jejich spolupráce by to prostě nešlo. A všem lezcům bez rozdílu přeji úspěšnou sezónu a hlavně bez úrazů!

http://cs.euroclimbing.com/files/2010/10/logo04.jpg

V Praze dne 9. ledna 2011

Jan Pleticha

předseda OVK Labské pískovce


 1. Komentáře: 3 - “OVK Labské pískovce v roce 2010”

 2. Papouš | 13.01.2011 - 08:41:09 | Reagovat

  Egon Jaják, z cyklu Megaskromnost, Proč ne já

  Já?
  Proč ne?

 3. Josef Novotný | 13.01.2011 - 09:05:06 | Reagovat

  Naopak, chválím. Peníze na materiál nejdou, pokud se nepletu, jen od ČHS. Dát tomu výroční zprávou rámec “neziskovky” není od věci.

 4. Papouš | 13.01.2011 - 10:41:30 | Reagovat

  to JN: to je misunderstanding :-) jajak smeruje k fotce, ne k textu :-)

Post a Comment

Buď emailem informován na velké slevové akce a výprodeje zboží horolezeckého obchodu:

ECstore.cz

Zde vyplňte Váš email pro odběr akčních nabídek: