Setkání prvovýstupců Labáku

Autor ranpa | Datum 07.21.2010

Uplynulou sobotu se na výzvu správců Pravého a Levého břehu Labáku uskutečnilo setkání prvovýstupců v Dolním Žlebu v restauraci U Kosti. Zcela v rámci tématu se začátek meetingu posunul o hodinu, to než vytrvalým nenechavcům došla o pár desítek metrů výše poslední tuba lepidla.

Příjemná atmosféra na zahrádce hospody U Kosti (foto ranpa)

O to nahuštěnější byl emotivně nabitý proslov správce Levého břehu a předsedy OVK v jedné osobě, Jeníka Pletichy.
Prvním očekávaným tématem byly informace o aktuálním stavu vyjednávání o „výjimce“, resp. stávajícím zákazu lezení na Pravém břehu. Rozhodnutí CHKO LP bylo ČHS doručeno začátkem minulého týdne, nyní běží patnácti denní lhůta na odvolání, po které by rozhodnutí mělo nabýt právní moci.

Z obsahu byl zmíněn především absolutní zákaz používání magnézia, nahrazení podešťového limitu formulací „suché skály“, povolení dolézání cest na masivy pouze pod vršek, atd. Více o aktuálních pravidlech pro prvovýstupy lze dočíst v nedávné výzvě obou správců ZDE.

Jeník přebírá šrot z Bělé, kde Jan Pacina a David Peterka masivně mění nevyhovující jištění. Děkujeme! (foto Vápno)

Současné rozhodnutí by mělo mít platnost pouze do roku 2012. S OP však bylo dohodnuto, že příští řízení by mělo probíhat v zimním období, aby bylo případný dočasný zákaz lezení byl co nejméně lezce omezující.
V neposlední řadě požádal Jeník Pleticha všechny prvovýstupce o šetrný přístup k čištění skály i okolní flóry.

Druhým bodem jsme se dostali ke konkrétním záležitostem, týkajících se osazování nového jištění a výměny starého. Opět byly předvedeny pro členy ČHS dotované borháky a slaňovací kruhy. Zároveň bylo poukázáno na stále osazované nevhodné jištění, např. nebezpečně zkrácené borháky. Zkušenostmi dalších zúčastněných byla potvrzen občasný problém s mícháním lepidla v tubě a tak je třeba tomuto věnovat při lepení zvláštní pozornost. Též současné vysoké teploty mají vliv na extrémně rychlé tvrdnutí lepidla a vyžadují tak od prvovýstupce řádnou přípravu, pekelné soustředění a dobře mířené rány kladivem…

“Borháky by neměly být zase moc krátké, ani ještě kratší” (foto ranpa)

Závěr oficiálního programu večera zajistila skromná realityshow, u které se všichni přítomní těšili na tajemného hosta. David Nehasil DiS se však předem omluvil a byl zastoupen zaslanými dotazy, jejich předčítačem a vyvěšenou podobiznou.

Otázky v nezkrácené podobě a odpovědi ve znatelně zkráceném a nepravdivém přepisu uvádíme:

 • Volba předsedy vždy probíhala volbou správců oblastí a zástupců lezecké veřejnosti (předsedů oddílů) nikoliv dosazením z moci ČHS. Z posledních jednání minulé OVK bylo potřeba udělat změnu, ale ne obcházením správců oblastí a neinformované lezecké veřejnosti.
  - Jmenování předsedy OVK proběhlo zcela v souladu se Statutem CVK/OVK. Změnu postupu je třeba uplatňovat na valné hromadě ČHS, před tím je však třeba se stát členem svazu.
 • Odvolání některých správců oblastí, aniž by jim byl sdělen důvod odvolání, je podivné. Osobně jsem měnil kruhy, knihy a spravoval nejen oblast Vysokou Lípu a k mé práci nebylo ze strany vedení OVK či ČHS připomínek. A to, že mám na některé věci jiný názor než Ty, Jeníku, nepovažuji za důvod mého odvolání. Beru to jako tvoji mstu. Ani jsi mi to neřekl osobně a dozvědel jsem se to od druhých a ještě s pomluvami.
  - předseda OVK správce neodvolával, ale jmenoval nové
 • Celé toto dohadování vzniklo chybným zápisem z ledna 2010, kdy byla do oblastí Národního parku zahrnuta Vřesová dolina a opomenuty okrajové oblasti LP např. Č.Kamenice, Šenov, atd. Trval jsem na opravě zápisu, místo toho jsi mě začal z počátku pomlouvat a když jsem trval na opravě přestal jsi se mnou komunikovat. Pak se situace jen zhoršovala, Tvými omezeními. Myslím si, že omezení v lezení máme dost od orgánů Ochrany přírody, na tož abychom omezovali lezení sami sobě. Toto jednání není na místě. Proto stále trvám na správném začlenění oblastí a některých lezeckých objektů (ne všechny věže v Jetřichovicích, Všemilech aj. patří do NP. To samé je i nyní v Labáku, proč tedy omezovat! Jasně tedy odčlenit a zrušit nesmyslné žádání o povolení na prvovýstup, nebo jej zceloplošnit. Okrajové oblasti jsi již vyřešil a za to chválím.
  - Zápis OVK LP nelze svévolně upravovat, případné nedostatky budou opraveny na řádné schůzi OVK LP ke konci tohoto roku
 • Archiv vrcholových knih byl umístěn v sídle správy NP. Když jsem se dotazoval, kde jsou ony knihy, tak jsi se mnou nekomunikoval. Proto jsem se dotázal mluvčí osobně. Pak jsi mě pomluvil, že jednám za zády OVK a že, tím škodím lezcům. Prosím o sdělení jak a komu jsem tímto dotazem uškodil. Toto by nevzniklo kdyby jsi se mnou komunikoval a informoval mě.
  - Předseda OVK LP se nepublikovatelně zlobí. Divid Nehasil DiS dokázal t.č. během dvou týdnů poslat 46 emailů s různými dotazy, na převážnou většinu jich bylo odpovězeno.
 • Zrušení objektů ve Hřensku chápu, leží na území NP, nebyly dělány v rámci jednání, jsou proti pravidlům a nemají dostatečnou výšku. Ale proč neplatí stejný metr na obdobné věžičky v jiných oblastech např. Čertovka, Bělá aj. Navrhuji je evidovat jako zakázané a to i dodržovat.
  - Uvedené je problémem, o jehož dlouhodobém vyřešení nyní probíhají jednání. V zásadě jde o to, zaručit stejný přístup k českým i německým lezcům
 • Co dělá OVK když se porušují současná pravidla? Lezení s magnéziem pod klasifikací IXa? Také nesouhlasím s lepením ulomených chytů v některých cestách v Labáku – co pak to je umělá stěna (?), tyto cesty považuji za nesportovní a autorství bych zrušil. Stejně nesportovně byly udělány cesty viz. zápis z roku 1998 na stránkách ČHS. OVK by měla u těchto cest zrušit autorství. Proč se mají zakázat přeskoky na věže? Zápis ze dne 22.6.2010. Pochopil bych zákaz v době hnízdění. Takto to považuji, že zase lezci z OVK omezují lezce.
  - MG: porušování dohodnutých pravidel je problém především klasických, historických cestách. Správci bohužel nemají personální kapacitu tyto permanentně hlídat. Zákaz přeskoků z masivů na věže vychází jednak z ochrany přírody (pseudoškrapy), tak z důvodu bezpečnosti ostatních lezců, nacházejících se na úpatí.
 • Co se týká dotloukání a přejišťování již OVK schválených cest? Vždy když se měla dotlouct nebo dojistit nějaká schválená cesta, tak se tato záležitost projednala a odůvodnila na schůzi OVK LP a správce dané oblasti zdůvodnil proč se musí dojistit nebo nikoliv.To co se děje např. v Bělé či jiných oblastech je proti pravidlům a zřejmě za zády OVK. Protože v žádném zápisu jsem si nepřečetl přejištění cest (např. Bělský masív) Prosím proč se OVK nezabývá tímto hrubým porušením pravidel a jaké budou nápravy?
  - Před i po posledním jednání OVK LP byl dotčeným oddílům zaslán dopis, resp. zápis, ve kterém byly uvedeny projednávané body. Jedním z nich byl o bod o pravidlech pro dojišťování.
 • Vysvětli mi proč mají být nečleni ČHS poškozování za nečlenství? Skály nepatří OVK ani ČHS, patří státu ČR a pokud není zákonem omezen přístup (NP,NPR,PR,PP – zákon 114/92, Lesní zákon, příp. jiná vlastnická práva) nemůžeš žádnému občanu ČR toto právo odepřít. Toto se týká i zákona o poskytování informací (zákon 106/99). Kdykoliv se mohu jako občan dotázat jakéhokoliv úřadu na cokoliv a nemůžeš mi v tom bránit. I my jsme vám nebránili nečlenům v komunikaci a dělání prvovýstupů či tlučení svého jištění viz. Liga neregistrovaných, atd.
  - Obrátit se občan na úřad samozřejmě může, je však vhodné mít na zřeteli, jaké důsledky tato činnost může mít pro ostatní lezce. Zásadně je však nepřípustné do jednání s OP vstupovat jako správce skal, pokud tím dotčený skutečně není.
 • Pomluva César! Určitě jsi četl závěry z Bezpečnostní komise ČHS, mohl jsi být u testů takto tvarovaných boráků (já tam byl), která doporučila odstranit nestandardní hák (svým tvarem) zapuštěný v cementové kaši či olovu a to z důvodu malé nosnosti. Proto se minulé OVK řídily tímto doporučením. Krom toho, pokud jsi cestu lezl, tak se lámala karabina s lanem o skalní hranu. Docházelo tím k ničení skály i lana. Bohužel proč výměna zůstala nedodělána, nevím. Asi se to nestihlo, ale pokud potřebuje OVK pomoct, rád pomůžu.
  - Borhák umístěn 0,5 m kruhem. Nebylo tak dodrženo pravidlo maximálně třiceticentimetrové vzdálenosti navrtáváku od kruhu

 1. Komentáře: 6 - “Setkání prvovýstupců Labáku”

 2. Jeník Pleticha | 21.07.2010 - 18:09:42 | Reagovat

  Ohledně cesty na Césara (Vzpoura gladiátorů)nejdříve byli podle lezeckých pravidel osazeny borháky,ale pak někdo nelogicky osadil nad bh asi 30cm kruhy.Víme o tom budeme muset vytáhnout kruhy a bh zůstanou,tak jak byli osazeny prvovýstupcem,protože jsou osazeny podle lezeckých pravidel.

 3. j | 21.07.2010 - 18:16:01 | Reagovat

  Jestli jsem to dobře pochopil, tak na pravém břehu bude absolutní zákaz používání magnézia?

 4. Papouš | 22.07.2010 - 09:14:43 | Reagovat

  Magnézium – to je zase nějaká zelená obstrukce. Maglajz se tam přeci standardně používá. Takže nevim, co tu kdo nacvičuje…

 5. ranpa | 23.07.2010 - 05:54:17 | Reagovat

  j trefil, nacvičují se obchůzky strážce s policejním doprovodem…

 6. Papouš | 23.07.2010 - 14:56:57 | Reagovat

  s bengama? pro ty z toho moc nekouká – akorát chození po lese a čárka žádná :-)

 7. Místní | 24.07.2010 - 09:40:14 | Reagovat

  Tak to není zrovna dobře vyjednaná vyjímka, když je ve vyjímce uveden “absolutní zákaz magnézia”…hmmmm

Post a Comment

Buď emailem informován na velké slevové akce a výprodeje zboží horolezeckého obchodu:

ECstore.cz

Zde vyplňte Váš email pro odběr akčních nabídek: