Konec lezení na pravém břehu?

Autor ranpa | Datum 05.19.2010

Dnes byla zveřejněna sbírka zákonů, částka 51, která bude zítra rozeslána. Součástí této částky je i vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe.

Podle všeobecně známého neveselého § 29, písm. f) zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, je na celém území národní přírodní rezervace mj. zakázáno provozovat horolezectví

Vyhláška nabývá účinnosti již 1. června 2010.

Dle všeho se na vybřednutí z nastalé lapálie horečně pracuje. Pověřeným držíme palce v jednání a přejeme pevné nervy.

 

Příloha vyhlášky, zdroj: www.mvcr.cz 

 VYHLÁŠKA

ze dne 4. května 2010

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kaňon Labe a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb., zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 349/2009 Sb.:

§ 1
Předmět ochrany

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Kaňon Labe (dále jen „národní přírodní rezervace“).

(2) Předmětem ochrany jsou

a)   přirozené lesní porosty na pravém svahu kaňonu řeky Labe tvořené především acidofilními a květnatými bučinami, suťovými lesy a bory a tvořícími biotop vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů,

b)   geomorfologicky ojedinělý útvar pravého svahu kaňonu řeky Labe tvořeného formami pseudokrasového reliéfu v kvádrových pískovcích svrchní křídy vyskytujícími se zde především v podobě rozsáhlých skalních stěn, věží a složitě členěných hřbetů, suťových polí, soutěsek a jeskyní, se specifickými rostlinnými a živočišnými společenstvy a

c)   typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem1) vyhlášena Evropsky významná lokalita Labské údolí a které se nacházejí na území národní přírodní rezervace.

§ 2
Vymezení národní přírodní rezervace

Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Hřensko, Janov u Hřenska, Labská Stráň, Loubí u Děčína, Ludvíkovice a Růžová. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, je uveden v příloze  č. 1 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 3
Bližší ochranné podmínky

Jen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní přírodní rezervaci

a)   provádět změny druhu pozemků nebo způsobu jejich využití3),

b)   upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného geologického původu,

c)   provádět zásahy do koryt nebo břehů vodních toků,

d)   provádět výzkumnou a průzkumnou činnost v podzemních prostorách a portálech jeskyní a štol,

e)   provádět geologické práce spojené se zásahem do území,

f)    zřizovat myslivecká zařízení,

g)   odstraňovat stromy ohrožující provoz na silnici I/62 Děčín – Hřensko.

§ 4
Ochranné pásmo

Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá v Ústeckém kraji, v katastrálním území Hřensko. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví samostatným uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi systému jednotné trigonometrické sítě katastrální2). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce. Orientační grafické znázornění ochranného pásma národní přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 5
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2010.

Ministryně:
Ing. Bízková v. r.


 1. Komentáře: 29 - “Konec lezení na pravém břehu?”

 2. Miki | 19.05.2010 - 11:36:19 | Reagovat

  WTF? To je hnůůůůůůůůůj! Neroztahujou se už nějak ty eko-mužíci?

  Mám teď v hlavě mnoho otázek… Co s tím? Co se bude dít? Kam to povede?

 3. Lucie | 19.05.2010 - 11:42:57 | Reagovat

  to je ale…treba v anglii v peak districtu nebo v lakes coz jsou narodni parky se lezt uplne klidne muze protoze lide maji pravo vyuzivat krajinu a to co jim poskytuje. panuji jenom omezeni kdyz hnizdi ptaci nebo tak, a lidi to dodrzuji protoze maji rozum. proc by to tak neslo i v cechach??

 4. Miki | 19.05.2010 - 11:48:30 | Reagovat

  Omezení lezení kvůli hnízdění ptáků funguje i přesto, že tam není NPR. A to bych si i troufal tvrdit, že je to lezci VELMI striktně dodržováno (zejména díky dobré informovanosti od Jeníka Pletichy a spolupráce s pracovníky CHKO, např. s ochranářem Sojkou). Viz. zákaz u Východního rohu… K čemu NPR? To je jen další bič na lezce, turisty a obyvatele tohoto kraje.

 5. ivo | 19.05.2010 - 12:40:02 | Reagovat

  Tak a je to v prd…

 6. Alda | 19.05.2010 - 12:44:50 | Reagovat

  Tak to je v prdeli, to nemůžou kreténi. Taková světová oblast a oni ji zavřou. neeeeee, končím s lezením, budu vraždit zelenáče…

 7. ranpa | 19.05.2010 - 12:51:29 | Reagovat

  Pan Alda se uklidní, zavřeno zatím nic není, lézt se bude, jde vo to “jenom” jak…

 8. honza | 19.05.2010 - 12:56:37 | Reagovat

  …tak se jim to, gaunerům, povedlo. Obvykle souhlasím s ekology, ale tady nemůžu… jde stejně o politiku a ochrana Labáku s tím nemá zas tak moc co dělat…

 9. Jéčko | 19.05.2010 - 12:57:56 | Reagovat

  No ono to neni tak hrozné, jde o to jaké se vyjednají podmínky (což podle mě nebude takový problém). Lézt se v Labáku bude, to si uvědomují i ochranáři.
  Zase je alespoň určitá garance, že se místní lesy nebudou plundrovat, že se neotevřou lomy a tak. Jde o to aby byla rozumná domluva.
  Jinak Národní parky v Anglii mají podle UICN status jako naše CHKO. Takže to nejde srovnávat.

 10. Josef Novotný | 19.05.2010 - 13:06:58 | Reagovat

  Co to je za kočkopsa? Když už teda jde o vyšší princip mravní, proč jen na jednom břehu, nota bene, když se ten zázrak jmenuje Kaňon Labe?

 11. Richard | 19.05.2010 - 13:14:03 | Reagovat

  Tak po 1.6. už mi moc legálních aktivit nezbývá a dosud povolené lezení v Labáčku zařadím mezi skialpy a ledy v Krkonoších, jízdu na kole po turistické cestě za domem v CHKO, lezení s Mg. na Panťáku, překračování povolené rychlosti a občasného jointa s kamarády. Takže mi to už přijde celkem normální.

 12. Pavouk | 19.05.2010 - 13:19:13 | Reagovat

  Na levém břehu Labe je železniční trať. Zajištění jejího bezpečného provozu je důležitější než ochrana přírody.

 13. Miki | 19.05.2010 - 13:23:29 | Reagovat

  2Richard: je to tak! Bohužel….

 14. Honza Jary | 19.05.2010 - 13:33:52 | Reagovat

  No tak to uz radsi Narodni park nez tohle…

 15. Houba | 19.05.2010 - 13:46:15 | Reagovat

  Naštěstí máme pro nadcházející jednání výborného předsedu OVK, který se za naše zájmy bude opravdu rvát.

  Jeníku, držím palce a díky předem!

 16. honza | 19.05.2010 - 13:51:20 | Reagovat

  Jo, máš recht… i když to bude taková “quijotština”… Držím palce rovněž. Stejně jsou to jen šachy kvůli jezům a skály jsou bohužel na šachovnici… :-(

 17. Jeník Pleticha | 19.05.2010 - 16:26:35 | Reagovat

  Dne19.5.začalo jednání s CHKO Labské pískovce o vyjimce na lezení NPR na Pravém břehu od 1.6. můžeme podle zákona podat žádost o vyjimku na lezení a vyjednávat podmínky do té doby nemůžeme a nemohli jsme nic vyjednávat!O vysledku budeme informovat.

 18. Papouš | 19.05.2010 - 16:40:48 | Reagovat

  Si to ta Vrut Beezková zkazila – vzala na pár tejdnů do voleb trafiku a hnedle si udělá vostudu jako zelená škodná. Tím se stává adeptkou na EC Environmental ChainSaw Award 2010.

  Njn, z chráněnýho území bude eště chráněnější, až z něj bude to nejchráněnější na světě. Nám smrtelníkům nezbude než vztyčit prostředník a fungovat dál normálně chráněný nechráněný.

 19. Papouš | 19.05.2010 - 16:43:39 | Reagovat

  2Honza Jary: s narodnim parkem nestras, tyhle dementni napady tu taky jsou…

 20. Dag | 19.05.2010 - 19:35:34 | Reagovat

  Jo. Furt dokola. My máme poměrně dobrou možnost se s nimi domluvit. Ale furt si to likvidujeme siláckejme prohlášeníma, co zvadnou, jak jde tvdrý na tvrdý. Já nejsem protio tvdrosti, ale zatím každej lezoid vždycky vyměkl. A bylo jich!
  Takže leda se snažit domluvit. Doporučuji (i když to leckoho nasere) třeba adesu Hušek,

 21. Zdeněk | 19.05.2010 - 20:12:11 | Reagovat

  To chtělo hlasitě i partyzánsky působit v předstihu, připravovalo se to řadu let. Ku příkladu rozšíření NPČŠ do Tisé se podařilo zlikvidovat právě shora uvedeným způsobem. Teď se musí žádat (prosit) a snad to dopadne. Jeníkovi přejme pevné nervy.

 22. Dag | 19.05.2010 - 20:13:36 | Reagovat

  Jo, pevný nervy a zdar přeji také!

 23. Josef Novotný | 19.05.2010 - 23:43:44 | Reagovat

  Klame mě zrak nebo se opravdu podařilo nějakému diverzantovi dostat bivak Pod Vojtěchem mimo obvod NPR? :o))

 24. euroclimbing.com | 20.05.2010 - 13:53:58 | Reagovat

  Vyjádření ČHS k situaci:
  http://www.horosvaz.cz/index.php?cmd=page&type=1&article=1241&title=vyhlaseni-npr-kanon-labe

 25. mnouk | 21.05.2010 - 07:51:14 | Reagovat

  lezu v NP od jeho vzniku a nemel jsem s nima jedinej problem

 26. F | 22.05.2010 - 07:25:32 | Reagovat

  Ani nevím, co mám napsat. Nelezu ani tak dlouho, ale situace, kdy se (pomalu a jistě) zavírají lezecké oblasti mi přijde dost nepříjemná. Chci se dostat do oblastí, které mám rád, a které mě naplňují klidem a kde si mohu odpočinout od lidí, které nechci ani vidět a být přitom s kamarády, které mám rád a lézt, co prsty vydrží. Pod záminkou ochrany přírody, zavřít nějaké území, je chválihodný čin, ale pro tradici, historii a vývoj lezení na pískovcových skalách je to rána pod pás. Zavřením Pravého břehu se enormně zvýší počet lidí na Levém břehu, tudíž se bude muset kvůli celkovému vytížení lezci a turisty tato oblast také zavřít?
  Navíc, co jsem stačil vypozorovat za pár let je to, že nepořádek v lese nedělají ani tak lezci, ale “nová outdoorová vlna lidí”(nezáleží na věku!) “Lezci rychlokvašky” se do těchto oblastí ani nedostanou a ti, co ano, tak respektují přírodu. Ale masy lidí, co si myslí, jak jsou najednou in a vyrážejí z měst autem na výlety a ani neví, jak se chovat v lese, nemají potřebu se něco učit. Myslím si, že i z turistiky a pobytu v přírodě se stává konzum a docela výhodný byznys a to je škoda. Jestli jsem někoho urazil, tak se neomlouvám. Můžeme přeci vyjádřit svůj názor svobodně.

 27. zdenek strnad | 23.05.2010 - 08:10:06 | Reagovat

  Když to tady tak čtu, myslím, že je třeba nahlas říci dvě věci:

  Za prvé: mnoho skal, na které se dnes normálně leze, leží v rezevacích a záleží jen na dohodě mezi ČHS a OP, jak se věci nastaví. Když se to povedlo jinde, doufejme, že se to povede i zde. Signály z pozadí jsou zatím optimistické, tak tomu nechte trochu času a nevytahujte hned flinty, tudy cesta nevede.

  Za druhé: je potřeba si uvědomit, že vyhlášení rezervace na pravém břehu Labe není primárně motivováno snahou o zákaz lezení, ale jde o mnohem vyšší hru, kde lezci nikoho, ale vůbec nikoho nezajímají. Když si čtete předvolební sliby našich povedených volebních lídrů, a je úplně jedno jakých, tak tam najdete například i tuto myšlenku: ” … náš průmysl (rozumněj “naše firmy”) vyvedeme z krize tím, že vytvoříme obří státní zakázky, které průmyslu (rozumněj “jejich firmám”) zajistí prosperitu na mnoho dalších let! I kdybychom si na to museli půjčit!”. A nepokrytě mluví o miliardových státních zakázkách na výstavbu nových jezů na Labi, mimo jiné právě v kaňonu před hranicemi s Německem. A proti tomu již mnoho let bojuje nejenom OP, ale i místní samosprávy a další “dotčené strany”. Takže tak.

 28. q3 | 24.05.2010 - 08:55:15 | Reagovat

  podrobná mapa NPR Kaňon Labe (5 MB):
  http://tinyurl.com/256ggtu

 29. euroclimbing | 24.05.2010 - 10:59:10 | Reagovat

  oficiální zápis ze schůzky zástupců svazu a CHKO zde

 30. Houba | 26.05.2010 - 09:16:28 | Reagovat

  Smutno je mi, když se člověk dovídá, jak téhle situace dokáží zneužívat někteří “horolezci” k řešení svých vlastních sobeckých zájmů a vyřizování osobních sporů..

  Opět se potvrzuje, že problémy lezcům nedělá OP, ale vždycky hrstka zhrzených jedinců z našich řad..

  Jeníku, pevné nervy!

Post a Comment

Buď emailem informován na velké slevové akce a výprodeje zboží horolezeckého obchodu:

ECstore.cz

Zde vyplňte Váš email pro odběr akčních nabídek: