Dobývání jeskyní na Sněžníku a Modříně (+ průvodci)

Autor Ivik a Hasic | Datum 07.23.2008

2008_0224fotky0028.JPGJste takhle na podzim ve skalách a najednou vás přepadne potřeba. Pánové to mají přeci jenom jednodušší, my dámy si musíme najít skrytější místo. Já jsem ho našla u vchodu do jeskyně na Sněžníku. A tak to vlastně všechno začalo.

000011.JPG
Dan Ema Eminger vylézá z Mlhové jeskyně na Modřínu.

Při bližším prozkoumání díry jsme zjistili, že jsme přišli s křížkem po funuse, protože nás o pár let dříve předběhli němečtí jeskyňáři. Nedalo nám to, v zimě a na jaře jsme přizvali kamarády a začali prohledávat celý Sněžník a Modřín.

000008.JPG
Jeskynní kniha z Mlhové jeskyně. Autorka článku ji našla stát ve vodě a renovovala ji.

Z toho norování byla často zima po těle, otlučené lokty a bolavé nohy ze skákání po kamenech. Chce to čas a velkou vytrvalost, protože je nutné prolézt každičkou díru. A že jich v zemi je. Úporné hledání ovšem přineslo kýžené podzemní ovoce!

000024.JPG
Ivana Ivík Kubešová se klube z jeskyně Španělská bota na Modřínu.

Zajímavé nálezy přineslo třeba objevování jeskyně Malá štola na jižním úbočí Sněžníku. Malý labyrint byl částečně vyhlouben lidskou rukou a kutači tu zanechali své nástroje. Důvod jejich počínání si můžeme jen domýšlet: snad tu hledali nerosty nebo zkameněliny, kopali skrýš… Zanechaným pajcrem jsme oklidili zával, dostali se do první komory, odstranili další kameny a našli druhou komoru beze známek, že by tu někdo byl před námi! Nářadí v první komoře jsme nechali tak, jak jsme je našli.

000014.JPG
Nápis ve Sklepení pana J. K. na Modříně.

Objevené jeskyně nejsou žádné podzemní prásky jako v blízkém Ostrově nebo Labáku. Ale trochu té klaustrofobie se v jeskyních na Sněžníku a na Modřínu dá zažít. Je to tak, že světlo vám zmizí z dohledu, mírně se zaklíníte, bouchnete do hlavy, ušpiníte od bláta a jste tam.

2008_0224fotky0051.JPG
Dobyvatelé sněžnických a modřínových jeskyní: zleva Pavel Buky Henke, Dan Hasič Hölzl, Dan Ema Eminger a Ivana Ivík Kubešová.

Jedná se spíš o kratší sestupy do komínů, chodeb i bočních zářezů v masivech. Při návštěvě dávejte opravdu velký pozor na stropy, které většinou tvoří navalené a vklíněné balvany. Při většině prvosestupů jsme osadili jeskynní knihy.

titel_2.JPGPopisy jeskyní na Sněžníku a Modříně, které jsme objevili, najedete v přehledu za článkem. Přístupy k masivům, u kterých jsou jeskyně, najdete podle letos vydaného horolezeckého průvodce Kletterführer Böhmische Schweiz od Albrechta Kittlera. Stojí 20 € a k dostání je třeba v kempu Pod Císařem v Ostrově u Tisé nebo v Hudy sportech.

hoehlenfuehrer2005.jpgJeskyně na Modříně jsou popsány v německém průvodci po 167 jeskyních Českosaského Švýcarska – Höhlenführer Elbsandsteingebirge od Michaela Bellmanna (Nakladatelství Michael Bellmann 2005, cena 14,80 €). Oblast je v něm pojmenovaná jako Zlomisko a je tu už 17 objevených jeskyní různých obtížností a některé mají i hvězdičku.

Takže dírám zdar přejí Ivana, Ema, Pavel a Dan.

BÍLÁ MEZERA
BÍLÁ MEZERA

Průvodce po jeskyních na Sněžníku

SEVERNÍ STRANA

1. Kalich

Obtížnost: S1 – lehké
Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, D. Eminger, P. Henke, 24. 2. 2008
Popis: Vchod do jeskyně je v údolní stěně masivu Kóta 107. U paty masivu trojúhelníkovitým vstupem do nízké chodby, tou cca 7 metrů přes stupeň do komory (vklíněné balvany!) a nahoru krátce komínem ke knize. Na stěnách jeskyně jsou drobné fluoritové žilky.
GPS: N 50°47.703′, E 14°05.919′
Přístup: Vchod je asi 20 metrů východně od údolní stěny masivu Trubadúr. U vchodu je symbol kalicha. Pozor na vklíněné balvany v komoře.
Výbava: helma, čelovka

2008_0224fotky0057.JPG
Výlez z Kalicha

2008_0224fotky0072.JPG
…Ivík se rovná v Kalichu

2008_0224fotky0069.JPG
…Ivík se skládá v Kalichu

2008_0224fotky0061.JPG
…Ivík stoupá vzhůru v Kalichu

2008_0224fotky0059.JPG
Otvor pro body-tetris v jeskyni Kalich.

2. Maltézský sklep

Obtížnost: S2 – mírně těžké
Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, D. Eminger, P. Henke, 24. 2. 2008
Popis: Hladkým komínem v masivu (slaňovací borhák) slanit asi 6 metrů na dno. Východní chodbou úzkým průlezem do komory a dále do komůrky, ve které je kniha.
GPS: N 50°47.805′, E 14°06.142′
Přístup: Komín se nachází cca 50 metrů západně od masivu Bubeník. U vchodu je symbol maltézského kříže.
Výbava: helma, čelovka, 15metrové lano, slaňovací a stoupací pomůcky

2008_0224fotky0022.JPG
Pavel Buky Henke se souká jeskyní Maltézský sklep.

3. Ajnclík

Obtížnost: S2 – mírně těžké
Prvosestup: D. Hölzl, březen 2008
Popis:
Trojúhelníkovým vstupem pod balvanem. Východně zářezem (2 metry), dále zlomem do malé komůrky, kde je kniha.
GPS: N 50°47.810′, E 14°06.143′
Přístup: Jeskyně se nachází zhruba 15 metrů severně od vchodu do Maltézského sklepa. U vchodu je symbol X. V sousedství je Petrův sklep.
Výbava: čelovka

4. Petrův sklep

Obtížnost: S1 – lehké
Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, D. Eminger, P. Henke, 24. 2. 2008
Popis:
Sestoupit do rokle pod balvanem. Západní chodbou asi 7 metrů, dále přes stupeň do místnosti, kde je kniha.
GPS: N 50°47.804′, E 14°06.147′
Přístup: Jeskyně se nachází západně od masívu Hemrovka. Vchod je asi 30 metrů severovýchodně od vstupu do Maltézského sklepa mezi balvany. U vchodu je symbol rybičky.
Výbava: helma, čelovka

2008_0224fotky0041.JPG
Hasič zapisuje do nové jeskynní knihy.

5. Perunova chodba

Obtížnost: S1 – lehké
Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, D. Eminger, P. Henke, 24. 2. 2008
Popis: Komínovitou šachtou slanit asi 7 metrů, východně do stupňovité chodby, na jejím konci je kniha.
GPS: N 50°47.815′, E 14°06.167′
Přístup: Od západní hrany masivu Hemrovka 15 metrů mezi balvany. Dvacet metrů západně se nachází jeskyně Petrův sklep.
Výbava: helma, čelovka, 15metrové lano, slaňovací a stoupací pomůcky

2008_0224fotky0037.JPG
Dan Hasič Hölzl se vynořuje Perunovy chodby.

6. Šikmá chodba

Obtížnost: S1 – lehké
Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, D. Eminger, P. Henke, 24. 2. 2008
Popis: Chodbou asi 12 metrů šikmo vzhůru přes stupeň ke knize. Pozor na vklíněné balvany ve stropu chodby.
GPS: N 50°47.881′, E 14°06.354′
Přístup: Jeskyně je v horní části západní stěny masívu Ponocný, cca 300 metrů východně od Maltézského sklepu. U vchodu je šipka a křížek.
Výbava:
helma, čelovka

2008_0224fotky0055.JPG
Ema se zvěčňuje do nové knihy.

7. Chodba do masivu Berta

Obtížnost: S3 – středně těžké
Prvosestup: D. Hölzl, 11. 3. 2008
Popis: Od východní strany masivu zářezem asi 12 metrů (lišta) na jeho konec a dolů. Kniha zatím není.
GPS: N 50°47.888′, E 14°06.386′
Přístup: V horní části stěny masivu Berta. Spustit se do poloviny komína do vhloubení a východně zářezem do masivu. Cestou je bílý křížek a uvnitř symbol zářezu. Je možné si spustit lano stropem a odjistit se proti zaklínění se v zářezu.
Výbava: helma, čelovka

JIŽNÍ STRANA

8. Stříbrná díra

Obtížnost: S2 – mírně těžké
Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, O. Volák, 12. 2. 2008
Popis:
Zarostlým otvorem od jihovýchodu pod velkým kamenem do rokliny se stropem z balvanů. Asi 12 m ke stupni (vhodné si nechat viset kus lana pro výstup), přes něj 3m dolů. Zužující se štěrbinou (8 metrů) ke knize.
GPS: N 50°47.951′, E 14°07.117′
Přístup: Jeskyně je u masivu Kominík (za masivem Evropa směrem na východ). Po dešti a při tání je dobré mít kombinézu a kotníčkovou obuv. Díky vodě se tu daří lišejníkům, které při nasvícení vytvářejí dojem stříbrných stěn.
Výbava: helma, čelovka, kus lana na zdolání 3metrového stupně

ivyk-buch-hezku.jpg
Ivík ve Stříbrné díře.

p1060933.jpg
Nasvícené lišejníky ve Stříbrné díře září, jako kdyby opravdu byly ze stříbra.

9. Žiletka

Obtížnost: S3 – středně těžké
Prvosestup: D. Hölzl – I. Kubešová, 10. 6. 2008
Popis: Nástup zářezem orientovaným na Z pod velkým kamenem, štěrbinou pod vklíněný balvan (balvan je možno přelézt nebo podlézt) a cca 15 metrů ke knize.
GPS: N 50°47.951′, EO 14°07.117′
Přístup: Na polovině cesty mezi masivy Kominík (vchody do jeskyní Stříbrná díra a Temný komín) a Evropa je masiv Asie. U nástupu cesty Výstupový komín (na dolezu komína je tmavý dobírací borhák) v Z stěně je na velké zarostlé terase dole v komíně vchod do jeskyně.
Výbava: helma, čelovka

10. Malá štola

Obtížnost: S2 – mírně těžké
Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, C. Suchý, 24. 12. 2007
Popis: Vchodem (od východu) ohraničeným kamennou zídkou do komory. Dále cca 3 metry rovně. Pak chodbou asi 3 metry směrem zpátky. Vlevo trojúhelníkovým otvorem plazivkou (pozor na zaklínění, doporučujeme co nejméně oblečení) 2 metry do malé chodby. Zde je kniha.
GPS: N 50°47.729′, E 14°06.873′
Přístup: Malá štola je 15 metrů pod masivem Rohlik. Jeskyně vede pod velkým balvanem, který vystupuje ze suťoviska.
Výbava: helma, čelovka
bílá výplň
bílá výplň

Průvodce po jeskyních na Modřínu (Zlomisko)

1. Sklepení pana J. K.

Obtížnost: S1 – lehké
Prvosestup: D. Eminger – I. Kubešová, D. Hölzl, 16. 3. 2008
Popis: Vstup je možný výrazným trojúhelníkovitým vchodem vedoucím do místnosti – bivaku nebo dvěma komíny nacházejícími se cca 3 metry nalevo od hlavního vchodu. Z bivaku krátce chodbou do komory, kde je umístěna kniha, nebo lehkou plazivkou vlevo do další komory a z ní vzhůru do dalšího bivaku, kterým je též možný vstup.
Varianta Komora: Naproti hlavnímu vchodu komínem nahoru do podlouhlé komory (mužík). Ve sklepení iniciály J.K. vyryté v horním bivaku.
GPS: N 50°46.679′, E 14°04.648′
Přístup: Jeskyně se nachází v těsné blízkosti (cca 10 metrů na JZ) od úpatí Strážce Zlomiska. Vchod je označený křížkem.
Výbava: helma, čelovka

2. Pavučina

Obtížnost: S1 – lehké
Prvosestup: D. Hölzl, I. Kubešová, 26. 3. 2008
Popis: Do místnosti (více vstupů), severní chodbou, dále odbočit na Z a do komory, kde je kniha.
GPS: N 50°47.692′, E 14°04.716′
Přístup: Pavučina je 50 metrů Z od jeskyně Jana a Petr a Z od jeskyně Španělská bota. Vchod je označený křížkem.
Výbava: helma, čelovka

3. Španělská bota

Obtížnost: S3 – středně těžké
Prvosestup: I. Kubešová a D. Hölzl, P. Henke, 27. 3. 2008
Popis: Úzkým (!) vstupem mezi blokem a masivem komínem dolů (5 metrů), boční západní chodbou (10 metrů) ke knize.
GPS: N 50°47.692′, E 14°04.716′
Přístup: Západně (50 metrů) od jeskyně Jana a Petr. Vchod je označený křížkem.
Výbava: helma, čelovka, komín je možno odjistit krátkým lanem

4. Jóžinova díra

Obtížnost: S3 – středně těžké
Prvosestup: D. Hölzl a I. Kubešová, 1. 3. 2008
Popis: Východně vchodem přes stupeň do komory, východně zalomeným otvorem do malé komory ke knize.
GPS: N 50°46.686′, E 14°04.687′
Přístup: Jeskyně leží 5 metrů JZ od hlavního vchodu do Zlomiskové sluje. Vchod je označený křížkem.
Výbava: helma, čelovka

5. Keltská studna

Obtížnost: S2 – mírně těžké (všechny varianty sestupu)
Prvosestup: D. Hölzl – I. Kubešová, 27. 3. 2008
Popis:
1. normální sestup vlevo – podlouhlým zalomeným vstupem přes dvě komory větším otvorem k bloku. Sestup západní chodbou vlevo ke společné knize.
2. normální sestup vpravo – od bloku vpravo otvorem chodbou dolů ke společné knize.
3. varianta – podlouhlým zalomeným vstupem, z druhé druhé komory štěrbinou ke společné knize.
GPS: N 50°46.683′, E 14°04.699′
Přístup: Jeskyně leží 15 metrů JV od Zlomiskové sluje. Orientační bod – dva hroty. Vchod je označený křížkem.
Výbava: helma, čelovka

Text: Ivana Ivík Kubešová a Dan Hasič Hölzl
Foto: archiv autorů


 1. Komentáře: 8 - “Dobývání jeskyní na Sněžníku a Modříně (+ průvodci)”

 2. ranpa | 24.07.2008 - 07:30:42 | Reagovat

  To jsou všichni vyvalený u moře, že se po štrikování károšek nechválí vyvedené povídání ze skalního podpatí? Já u Meeru nejsem a tak mohu říct, pěkné to je.

 3. Papouš | 24.07.2008 - 07:50:56 | Reagovat

  No jo, ale kdo by lez do nějaký jeskyně, když je venku tak pěkně?

 4. ranpa | 24.07.2008 - 09:22:19 | Reagovat

  Jestli se k tomu ale právě nehodí pěkná vlhká díra (a jak výše uvedeno, ještě ne moc volezená). Btw. Mechov hlásí vytrvalý déšť.

 5. Papouš | 24.07.2008 - 09:50:32 | Reagovat

  Tady mi taky mží do zbytků vlasů. V zásadě mi to ale nijak nevadí. Kdyby takhle bylo na akci Kačírek, tak je to v poho :-)

 6. Ježour | 30.07.2008 - 10:17:00 | Reagovat

  Všem vřele doporučuji jeskyni na Modříně, mám za to že Blanickou, výrazný vchod se nachází v šartě za Svatební stěnou, levý bok masivu(při pohledu z údolí). Jedná se o první masiv v levo od Stolové hory a Rajské věže. Jeskyň to je zábavná, skoro jako jeskyně pod Obrem v Ostrově. Před pár týdny tam Kubánec našel i nový výlez ven, přímo u sestupu Za stolovou horou. Lano neni za potřebí, maximálně jen k spuštění se do šarty mezi skály (pokud jdete z vrchu), do bouldrového sektoru Kančí koutek. Je to super schlazení v tomhle vedru….

 7. ivík | 31.07.2008 - 10:11:39 | Reagovat

  Takové dřiny a nikdo to neocení!!! Prosím o opakované vložení článku až bude ošklivo. :-))

 8. Papouš | 31.07.2008 - 12:35:15 | Reagovat

  Naopak – čím míň komentů, tím větší pochvala :-) Jestli chceš nějakou pochvalu formou haldy komentů, musíš slepit nějakej článek vo mágu nebo červenejch kruzích. Ale nejsem si jistej, jestli to gejtkípr Miki vydejchá…

 9. Zdéna- Fábera | 31.07.2008 - 13:09:21 | Reagovat

  Tak já to tedy musím ocenit. Četl jsem dokonce do konce a výkon a fota pěkné. Jen to moc není pro mne. V jeskyni jsem byl jedenkrát a to ve Svatým Jánu a nebylo mi příjemně. Pozdrav Pepinovi (Emáč) a Ivíkovi dodatečná gratulace k narozkám. Ať se vám všem daří a to nejen v ďourách.

Sorry, comments for this entry are closed at this time.