Archive for the ‘Medicína’ Category

Když volám o pomoc

Sunday, October 11th, 2009 |

200603162008_vrtulnik4Pro přivolání pomoci se používá celá řada způsobů, jejichž použití je závislé na situaci. Těžko budeme při nehodě v horách vytvářet tři ohně nebo sloupce dýmu, jak doporučují brožury přežití v polárních podmínkách, nebo vysílat vlajkami námořní signál SOS (nehledě k tomu, že morseovka byla z mezinárodní komunikace již před léty vyřazena). Rád bych však alespoň stručně zopakoval elementární zásady přivolání pomoci na horách, a přidal pár poznámek pro správné oznámení nehody a o spolupráci s profesionálními záchrannými složkami.

(more…)

Zdravotní aspekty sportovního lezení 3

Sunday, December 16th, 2007 |

Lezení – sport pro všechny

montanaS narůstajícím počtem umělých stěn je lezení jako sport dnes daleko dostupnější a začít s ním je mnohem snazší než kdykoliv předtím. Lezení je velmi vyhledávaná volnočasová sportovní aktivita i v takových zemích jako je Nizozemí, kde skály a nějaká historie horolezectví téměř neexistují. Pravidelně nebo občas chodí dnes lézt lidé nejrůznějšího věku, osoby pravidelně sportující nebo jedinci věnující se sportu pouze příležitostně.

(more…)

Zdravotní aspekty sportovního lezení II

Sunday, December 16th, 2007 |

zdravotni-aspekty-lezeni.gifPoranění a syndromy z přetížení ve sportovním lezení – vznik, příčiny a prevence aneb Jak si ve zdraví užívat lezení?

(more…)

Kurz Sportklettern und Medizin slovem i obrazem

Sunday, December 16th, 2007 |

23_64.jpgDruhý květnový víkend jsem se zúčastnil kurzu Sportklettern und Medizin (Sportovní lezení a medicína) pořádaném Švýcarskou společností horské medicíny (Schweizerische Gesellschaft für Gebirgsmedizin) ve švýcarském Bad Ragazu a jeho okolí v kantonu Sankt Gallen věnovaném sportovnímu lezení a především jeho zdravotní stránce.

(more…)

Zdravotní aspekty sportovní­ho lezení I

Sunday, December 16th, 2007 |

montanaPrvní pomoc a návštěva lékaře

Lezení je pohyb, který nás spojuje. Sportovní lezení je hnacím motorem vlastního lezení a základním kamenem horolezectví jako takového. Sportovnímu lezení se tak na určité úrovni věnuje každý z nás.

(more…)